Bondsbureau

Het Bondsbureau van BOVATIN is gevestigd in Rijssen. Op het kantoor worden alle secretariaats- en administratieve werkzaamheden verricht, zoals informatie aan leden, het organiseren en notuleren van vergaderingen, alle correspondentie, het bijhouden van de administratie etc.

De werkzaamheden zijn uitbesteed aan de A.A.B.O. B.V.