Stichting Geschillenoplossing Tegelwerken SGOT2017-12-22T15:05:18+00:00

Stichting Geschillenoplossing Tegelwerken SGOT

Een geschil met een opdrachtgever is altijd vervelend. Nog vervelender wordt het wanneer er geen goede manier is om dat geschil op objectieve wijze te laten beslechten.

Het gevolg is vaak, dat een partij een deskundige in de arm neemt, die een rapport uitbrengt. Een dergelijk rapport is echter niet bindend voor de andere partij. In een aantal gevallen laat de andere partij dan ook nog eens zelf een rapport opstellen. Als dat rapport afwijkt van het eerste rapport, is het geschil er alleen maar groter op geworden, terwijl partijen inmiddels niet onaanzienlijke kosten hebben gemaakt.

Het gevolg is vaak een procedure bij de gewone rechter, die veelal ook nog eens een deskundige zal aanwijzen. Met alle kosten voor de uiteindelijk verliezende partij van dien.

De oplossing is gelegen in het op verzoek van beide partijen uitbrengen van een bindend advies door een bindend adviseur van de Stichting Geschillenoplossing Tegelwerken. Een dergelijk bindend advies maakt op korte termijn tegen lage kosten op deskundige wijze een eind aan het geschil.

De Stichting Geschillenoplossing Tegelwerken behandelt geschillen tussen een BOVATIN-lid en een opdrachtgever ook niet leden en/of andere opdrachtgevers kunnen gebruik maken van de S.G.O.T.

Een bindend advies kan aan de Stichting worden voorgelegd door middel van een formulier dat verkrijgbaar is bij het secretariaat.

Het adres van het secretariaat is:
S.G.O.T.
Postbus 310
3900 AH Veenendaal
Tel: 0318 547 366

NB: binnenkort meer over de ‘Geborgde garantie voor consumenten: u kunt uw klant zekerheid bieden!’