Garantieregeling2017-12-29T16:36:10+00:00

Garantieregeling voor consumenten (onder voorbehoud tot eerste kwartaal 2018)

Is er sprake van een geschil met een BOVATIN-tegelzetbedrijf en komt u er in onderling overleg met het bedrijf niet uit? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie Afbouw. Op grond van artikel (bekend 1e kwartaal 2018) staat BOVATIN vervolgens garant dat leden van BOVATIN de uitspraken van de Geschillencommissie nakomen.

Uitgangspunten bij het nakomen van garantie op tegelwerk

De BOVATIN staat garant dat haar leden de uitspraken van de Geschillencommissie nakomen. Uitgangspunt daarbij is dat leden van de BOVATIN in principe klussen verrichten van beperkte omvang. In de BOVATIN-Uitvoeringsvoorwaarden is aangegeven, dat de nakomingsgarantie door de BOVATIN beperkt is tot een bedrag van € 5.000,-. Wanneer het tegelzetbedrijf door de Geschillencommissie veroordeeld wordt tot een grotere schadevergoeding, zal de BOVATIN de consument bijstaan om ook de schade boven de € 5.000 op het bedrijf te verhalen.

Voor de precieze spelregels rondom het inroepen van de nakomingsgarantie, kunt u binnenkort terecht op de internetsite van de Geschillendcommissie