Belangrijke documenten

Chris van Herpen BOVATIN-fonds

Het BOVATIN-bestuur heeft het voornemen om, in overleg met onder andere het S.P.T. Den Bosch,   een ‘Chris van Herpen BOVATIN-fonds’ (exacte naam n.t.b.) in het leven te roepen: een speciaal fonds dat gelden vrijmaakt voor opleiding en bevordering van het tegelvak. Een fonds dat, net als zijn naamgever – met wie dit ook zo was afgesproken –  af en toe het onmogelijke mogelijk kan maken voor zowel instellingen, werkgroepen e.d. als voor jongeren die hun droom als tegelzetter willen waarmaken.

Suggesties zijn alvast welkom; aanvragen kunnen vanzelfsprekend pas in behandeling genomen worden zodra de statuten voor het fonds en zijn financiering vastgesteld zijn.

Met de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA) die geldt vanaf 1 mei 2016 zijn de opdrachtgever en de zelfstandige zonder personeel samen verantwoordelijk voor de fiscale gevolgen van hun arbeidsrelatie. De Belastingdienst heeft geoordeeld dat bij de modelovereenkomst aanneming van werk in de Bouw & Infra geen sprake is van loondienst. Dit betekent dat als u deze modelovereenkomst gebruikt, u er vanuit mag gaan dat er geen sprake is van een dienstverband. De opdrachtgever hoeft dan geen loonheffingen in te houden en te betalen. Voorwaarde is wel dat in de praktijk ook daadwerkelijk wordt gewerkt zoals het op papier is afgesproken.
In de overeenkomst zijn de artikelen met de voorwaarden die van belang zijn bij het bepalen of er sprake is van loondienst, gemarkeerd. De niet-gemarkeerde artikelen kunt u aanvullen en aanpassen voor uw eigen situatie, voor zover dat niet in strijd komt met de gemarkeerde artikelen.

Klik hier voor de Modelovereenkomst

Klik hier voor de toelichting

URL en BRL: zorg dat je ze kent! Het is je houvast bij discussie met klanten…