NITA-Academy en je vak bijhouden!

Een tegelzetter heeft een vakopleiding. Punt. En dat kan een combinatie van opleiding en ervaring zijn: zonder één van deze twee kun je jezelf eigenlijk geen tegelzetter noemen. Dat alleen theorie onvoldoende is, mag duidelijk zijn. Tegelzetten moet je ‘voelen’. Maar ook alleen de praktijk is voor een vakman-tegelzetter, die zonder begeleiding kan werken, niet genoeg. Want dan weet je niet wat je niet weet! En de schades kunnen enorm zijn – denk maar eens aan een anhydrietvloer waarop, zonder voorbewerking, met een ‘gewone’ lijm tegels zijn gelegd. Vakmanschap is een combinatie van kennis en ervaring. En – de tegelzetter is nooit uitgeleerd; voor training op het gebied van nieuwe materialen, lijmsystemen en gereedschappen kan de vakman terecht bij de fabrikanten. Voor de veranderingen in het vak en het leren werken met nieuwe materialen en – niet te vergeten – ondernemerskennis kan ook de meest ervaren vakman terecht bij de (door BOVATIN opgerichte) de ‘Nederlandse Innovatieve Tegel Academy’ (NITA). In 2018 is/wordt gestart met drie ‘Middagen van NITA:

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van NITA: www.nitacademy.eu

Erkende beroepsopleiding
Een tegelzetter weet alles van wand- en vloertegels, maar ook van specie, voegen, lijmen, waterdichtmaatregelen en tegels snijden/zagen. Aan de hand van tekeningen brengt hij/zij tegels aan in de ruimten als zwembaden, keukens, badkamers, bedrijfsruimten, enzovoorts. De  beroepsopleiding: Tegelzetten 2 (nieuwe stijl, Lees meer). Deze beroepsopleidingen (Tegelzetten niveau 2, niveau 3) zijn samen met BOVATIN ontwikkeld. Als opleidingsinstituten fungeren de Samenwerkingsverbanden (SPT’s) en de ROC(Regionaal Opleiding Centra) in verschillende regio’s. Zie ook dit artikel in BOVATINfo 2014-2

Leidinggeven of een eigen bedrijf?
De opleiding Kaderfunctionaris  tegelzetbedrijven volg je zodra je de stap wil maken naar leidinggeven bij de uitvoering van tegelwerk. Je begeleidt dan de tegelzetter en organiseert het werk op de bouwplaats. Ook maak je planningen,calculaties en begrotingen. Deze opleiding is ook nuttig wanneer je een eigen bedrijf wilt beginnen.

EVC: een diploma voor je werkervaring!
Heb je geen diploma, maar tenminste vijf jaar werkervaring? Dan kun je op basis van jouw praktische en theoretische kennis mogelijk tóch je ‘papieren’ halen via de Erkenning verworven competenties (EVC). Lees meer in de BOVATINfo 2013-3! Dit EVC-traject gebeurt tegenwoordig bij www.volandis.nl

Onmisbaar bij opleiden: het ‘Leerbedrijf’
Opleiden is investeren in de toekomst. Een noodzakelijke investering voor de kwaliteit van het tegelzetbedrijf of organisatie. Jonge medewerkers krijgen de kans zich te ontplooien. Tevens wordt het vakmanschap in het tegelzetbedrijf op peil gehouden. Verbeteringen en vernieuwingen voor het tegelzetbedrijf worden sneller ontdekt, geaccepteerd en ingevoerd. Alle reden dus om binnen uw tegelzetbedrijf als leerbedrijf deelnemers op te leiden onder vakkundige begeleiding van een leermeester.